Skip to main content

Την ανάγκη εφαρμογής στην πράξη μιας ολιστικής αναπτυξιακής πολιτικής, με τοποκεντρική προσέγγιση και έμφαση στις υποβαθμισμένες συνοικίες και στις προοπτικές που διαθέτει ο Δήμος Αγρινίου, όπως άλλωστε αποτυπώθηκε στο ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Συνδυασμού που κατατέθηκε προεκλογικά, υπερτόνισε ο επικεφαλής της Παράταξης «Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά» Κώστας Πιστιόλας, αναφερόμενος στην εκδήλωση διαβούλευσης για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου.

«Το “αστικό κεκτημένο” επιβάλει την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εύρεση λύσεων για τις τοπικές προκλήσεις και όχι την προσχηματική διαβούλευση», σχολίασε αρχικά ο κ. Πιστιόλας, προσθέτοντας ότι «στην πραγματικότητα η τοπική κοινωνία για μια ακόμη φορά βρίσκεται μπροστά σε προειλημμένες αποφάσεις, που ακόμη κι αυτές προσχηματικό χαρακτήρα έχουν, καθώς η ΣΒΑΑ αποτελεί ένα ακόμη διακοσμητικό κείμενο, που για τυπικούς λόγους κατατέθηκε».

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Παράταξης «Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά», ανέφερε:

«Το μεγάλο ζητούμενο, αυτό στο οποίο η παρούσα Δημοτική Αρχή αδυνατεί να δώσει πειστική απάντηση, έχει να κάνει με το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη.

Είχε, άλλωστε, σχεδόν μια δεκαετία στη διάθεσή της για να υλοποιήσει μέρος απ’ τα όσα ωραία παρουσιάστηκαν σήμερα, τα οποία και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως έκθεση ιδεών.

Υπάρχει, εξάλλου, το προηγούμενο σχέδιο ΒΑΑ, στο οποίο αν ανατρέξει κανείς θα διαπιστώσει ότι πλήθος δράσεων είτε δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, είτε εφαρμόστηκαν με τρόπο που δεν προέβλεπε εκείνη η μελέτη.

Γι’ αυτό ακριβώς είναι απαραίτητο να τεθούν κριτήρια και στόχοι μετρήσιμοι, τόσο οικονομικά, ως προς την εισροή πόρων στο Δήμο, όσο και κοινωνικά, κάτι που είναι ίσως το πλέον σημαντικό, καθώς μεγάλα τμήματα της πόλης και σαφώς των Δημοτικών Διαμερισμάτων, βιώνουν την πλήρη εγκατάλειψη.

Πριν μιλήσουμε για το νέο ΒΑΑ, συνεπώς, θα έπρεπε να «μετρήσουμε» το αποτέλεσμα του προηγουμένου!».

Ειδικότερα, ο κ. Πιστιόλας τονίζει την ανάγκη για:

1. Ουσιαστική διαβούλευση, με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια προς τους πολίτες)
2. Ενεργοποίηση και έμπρακτη συμμετοχή των Τοπικών Συμβουλίων
3. Καθιέρωση ανοιχτών τοπικών δημοψηφισμάτων, τουλάχιστον για τα μεγάλα θέματα του τόπου.
4. Αναπτυξιακή σύμπραξη με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς εταίρους.
«Η απουσία των παραπάνω εκτός του ότι φανερώνει έλλειμμα τοπικής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνει τον τυπικό χαρακτήρα της σημερινής διαδικασίας και συνολικά του ΣΒΑΑ που παρουσιάστηκε, διότι απλά… έπρεπε να παρουσιαστεί!».

Και καταλήγει στη σχετική του δήλωση ο κ. Πιστιόλας υπογραμμίζοντας τα εξής: «Προσχηματική διαβούλευση για μια αόρατη Αστική Ανάπτυξη. Μια μελέτη ευθυγραμμισμένη με την ταυτότητα της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή χωρίς στρατηγικό όραμα, χωρίς προοπτική και χωρίς λύσεις.

Είναι σαφές ότι στη δική μας φιλοσοφία οι γενικότητες και οι αφηρημένες έννοιες δεν έχουν θέση. Η παράταξη ‘’Αγρίνιο, Πάμε Ψηλά’’ έρχεται για να κάνει ακριβώς το αντίθετο: Για να δώσει λύσεις στα άμεσα και υπαρκτά προβλήματα, για να δώσει προοπτική για το αύριο τη πόλης και των Δημοτικών μας Διαμερισμάτων».